Polityka prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem RODO zmieniliśmy naszą Politykę Prywatności.

Prywatność użytkowników Sklepu jest dla nas bardzo ważna. Informacje są zabezpieczane, a proces podawania danych jest szyfrowany protokołem bezpieczeństwa SSL. Korzystanie ze stron Sklepu oznacza akceptację polityki prywatności. Definicje pojęć użytych w Polityce prytwatności dostępne są na stronie sklepu w zakładce Regulamin.

Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Modarium.pl Piotr Pocha przetwarza dane osobowe Użytkowników (Klientów) jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Pamiętaj, że rejestracja w Sklepie jest dobrowolna, w każdym momencie możesz zgłosić swoje dane do usunięcia z naszej bazy.

DANE OSOBOWE
Podczas korzystania z naszego Sklepu, możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych przy:
    a) rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)
    b) wyrażeniu chęci otrzymywania naszego Newslettera (adres e-mail)
    c) składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu pod adresem www.modarium.pl jest Piotr Pocha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Modarium.pl Piotr Pocha wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wiejska 41, 43-424 Drogomyśl, NIP: 5482655155, REGON: 363037022, adres poczty elektronicznej (e-mail): modarium@modarium.pl.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższych przypadkach jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Modarium.pl Piotr Pocha jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne, zaś każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać. W związku z tym dane Użytkownika będą przetwarzane przez Modarium.pl Piotr Pocha do czasu odwołania zgody przez Użytkownika. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące stronę www.modarium.pl, dostawcy usług marketingowych, doradczych, prawnych, firmy wysyłkowe, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności.

3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych przez Modarium.pl Piotr Pocha podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

5. Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, do celów marketingowych (Newsletter), do kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: a) Imię i nazwisko, b) Nazwa firmy, c) NIP, d) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), e) Numer telefonu, f) Adres e-mail.

3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym.

4. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj.umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: modarium@modarium.pl.

PLIKI „COOKIES”
1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
    a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
    b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
    c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies”   gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klienta, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

4. Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
    a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
        i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
        ii) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin]
    b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
        i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    c) zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
        i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
        ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
        i) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

MAILING
Jako zarejestrowany użytkownik, masz możliwość otrzymywania ofert w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w naszym Sklepie. 
Dbamy jednocześnie, by wiadomości były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały Twojej skrzynki. Każdy e-mail zawiera specjalny link, umożliwiający rezygnację z mailingu. Nie musisz usuwać konta, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji.

TRAFFICWATCHDOG
Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowaną przez firmę Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (GDPR art. 6 ust. 1 lit. f) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

Google reCAPTCHA v.3Strona wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej.Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

ZASTRZEŻENIA
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności jest dostępna na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej, poprzez e-mail modarium@modarium.pl lub listownie na adres Modarium.pl Piotr Pocha, ul. Wiejska 41, 43-424 Drogomyśl.

Serwis wykorzystuje pliki cookies na zasadach określonych w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel